Türr IstvánMadách Imre íróKós Károly építész, íróMikszáth Kálmán író, képviselőKardos János hortobágyi számadó csikósMóricz Zsigmond íróRózsa Sándor betyárKocsis Antal gazdálkodó, Szany.Kun gazdaPuskás TivadarFazekas MihályKrúdy Gyula

Történelem


Magyar huszárok, magyar bajusz egy francia honlapon

A félelmetes és rendkívül eredményes ősi magyar könnyűlovas katonát Mátyás király idejétől nevezik huszárnak . A magyar eredetű huszárság a XVIII-XIX. században egész Európában, sőt a világ egyéb részein is elterjedt és ez a csapatnem a II. világháborúig fennállt. Így lett a magyar huszár a többi hungarikum - mint a csákó, vitézkötés, mente és szablya - között a jellegzetes magyar bajuszviselet elterjesztője Franciaországtól Japánig, Algériától Mexikóig. Ez a magyar huszárbajusz hírnév, bár eredete mára feledésbe ment, adhatta az ötletet az 1990-es években az első nemzetközi bajusz és szakáll versenyek szervezőinek, hogy a legnagyobb, legdúsabb bajuszok versenyszámát magyar bajusz kategóriának nevezzék el.


Krúdy Gyula: A bajuszpedrő románc, vagy egy képviselő újítása a bajusz-viseletben (1932). Félre bajusz csókot kapsz! - mondták még egy évtized előtt is a lelkesebb honleányok a lombosabb, a béke tunya éveiből, vagy a háború viszontagságaiból maradt bajuszoknak. De mit mondhatnak most, például Meskó Zoltán képviselő legmaibb bajusz-divatjához: a félig meddig csökevény szőrhagymákból konstruált...
Tovább


Atyámfia!
Találtam két török bajuszos szólásmondást. Aki erős, senkitől nem fél, magyarul fasza gyerek, arra azt mondják, hogy „Biyiklari balta kesmez”, ami magyarul annyit jelent, hogy: „Még a balta sem fogja a bajuszát”. Ha két rossz közül kénytelen az ember választani, azt mondja: Aşagi tükürsem sakal, yukari tükürsem biyik” azaz Ha lefelé köpök szakáll, ha felfelé köpök bajusz”.
Használd egészséggel:


II. Rákóczi Ferenc, a Nagyságos Fejedelem 1676. március 27-én született Borsiban.

Egy külföldi kortársa így írt róla: "A legjobban csodálható méltóságteljes megjelenése, okossága, ötletessége, előkelő modora és erénye. Nemzetéhez hű, vallásában igen hívő, igazmondó, szép termetű, igen tudós, vitéz ember". Tegyük hozzá büszkén, hogy szép csákós bajuszt viselt.


Kiskunfélegyházi honvédek

Kossuth Lajos 100. születésnapja alkalmával 1902-ben Kiskunfélegyházán is kamera elé ültették a még élő 1848-49-es honvédeket. A 70-80 esztendős veteránok egytől egyig gyönyörű magyar bajuszt viseltek.


Bajusz, a magyar irodalomban

Greguss Ágost írja a magyar bajuszról 1853-ban: "a bajusz a magyar ember által még most is mint sajátságos megkülönböztető jel becsületben tartatik s melynek viselése - szakál nélkül - talán Magyarországból terjedt ki a többi Európára ".


Szulovszky János: Szőrtörténelem

In.: História 1996/01  

Bozontos haj, bokros, egymásba kuszálódó bajusz, szakáll, valamint állatbőr lebernyeg és a kézben egy jókora husáng – így állítják elénk a karikaturisták az ősembert, és mi is hajlamosak vagyunk előítéleteinket visszavetíteni a múltba, a jólápoltság csupaszra borotvált arcú, napjainkban is domináns ideájának őskorba visszavetített ellentétével felruházni az oly ködbe veszően távoli kor emberét. Pedig már az ősember sem hagyta feltétlenül elburjánzani szőrzetét. Erről tanúskodnak a barlangrajzok, e célt szolgálták az éles obszidiánpengék.


Plohn József: Negyvennyolcas honvédportrék

Plohn József hódmezővásárhelyi fotográfus 1903-ban felkereste és műtermében kamerája elé ültette a város 1848-49-es szabadságharc veteránjait. 154 idős egykori szabadságharcos földműves, jobbágy, cseléd vagy mesterember hiteles arcvonásait őrizték meg az üveglemezek.

Plohn József: Negyvennyolcas honvédportrék


Bajuszomra mondom!

Sok bajuszos szólás-mondás, közmondás mára, a bajuszdivat változásával feledésbe megy. Nem hagyjuk, összegyűjtjük és közreadjuk azokat, a bajusz anekdotákkal és igaz történetekkel együtt.


Somogyi Győző: Rajzos szőrtörténelem

A történész-festőművész karikatúra szerű tusrajzokon ábrázolja az ókortól apjainkig az egyes korszakokban jellemző haj-, bajusz- és szakállviseletet. Középen a magyar és rokon népek, a bal oldalon a tőlük nyugatra élők, a jobb oldalon pedig a tőlük keletre élő népek tipikus fejszőr viselete látható.

 

 

Járomi Zsolt
Kiss Mátyás fafaragó
Szabó SándorSzentpétery István - koronaőrSzilágyi Péter - alapító tagVarga Mihály, Kunsági Bajuszkirály, dudás és mesemondó, BugacAmbrus Kristóf, Kunsági Bajuszkirály, EB 2. , gólyalábas, Sátoraljaújhely Gulyás László vándormuzsikusBóta András, EB. 2. hagyományőrző huszárCsepin Péter hö.huszárSzabó Vata Mezőföld szabad hajdújaPavuk LászlóGerencsér ZsoltHajda ZsigaZsolnai GáborBalanyi ZsoltRajnai DonátSzentpály ImreMudry PéterBajkai IstvánSimándi LászlóBenis MiklósKádár FerkóSólyom FerencMagi Imre
Papp Ernő
Jánváry Zoltán
Balog Ádám
Fejér Imre
Jakab Zsolt
Rácz Kristóf László
Hamar József