Türr IstvánMadách Imre íróKós Károly építész, íróMikszáth Kálmán író, képviselőKardos János hortobágyi számadó csikósMóricz Zsigmond íróRózsa Sándor betyárKocsis Antal gazdálkodó, Szany.Kun gazdaPuskás TivadarFazekas MihályKrúdy Gyula


Kiskunfélegyházi honvédek

Kossuth Lajos 100. születésnapja alkalmával 1902-ben Kiskunfélegyházán is kamera elé ültették a még élő 1848-49-es honvédeket. A 70-80 esztendős veteránok egytől egyig gyönyörű magyar bajuszt viseltek.


Külföldi magyar bajuszok

A nemzetközi bajusz- és szakállversenyeken a bajuszkategóriák egyike a magyar bajusz címet viseli. A dús és vastag, felfelé ívelő bajuszok versenyében 2008 őszéig csakis külföldi magyar bajuszosok vettek részt, közülük mutatjuk be a legeredményesebbeket.


A magyar pásztorok, halászok vagy földművelők 
archív fényképfelvételeit nézegetve, alig találunk felnőtt férfiarcot bajusz nélkül. Az egyszerű falusi vagy pusztában élő emberek egyenes tartással állnak a kamera elé, büszkén viselik csüngő, kifent vagy kipödört bajszukat.


A Csepin Péter vezette várpalotai Bakonyi Poroszkáló Túraklub vitézei képezik a Magyar Bajusz Társaság derékhadát. Az egyesület XVI. századi végvári idők katonai hagyományainak egyik legaktívabb képviselője.

    


Somogyi Győző: Magyar bajuszos hősők arcképcsarnoka

Somogyi Győző festőművész a Honfoglalás 1100. évfordulójára 1996-ban megfestette a magyar történelem 100 kiemelkedő katonahősét, a Magyar Hősök arcképcsatnokát . "Nem száz portrét akartam festeni, hanem egyetlen ikonosztázt, amelyben megszentelődött hősök ünnepélyes testtartással tekintenek az örökkévalóságba, a műfaj barokk és milleneumi hagyományai szerint.." A száz magyar katonahős közül 95 (!) bajuszt viselt, ők láthatók a Magyar Bajuszos Hősök Arcképcsarnokában.


Somogyi Győző: Magyar bajuszos királyok arcképcsarnoka

"Szent István koronázásának 1000. évfordulóján kezdtem el festeni a magyar királyok arcképcsarnokát" - írja Somogyi Győző festőművész a kiadvány ajánlásában. A Szent István megkoronázásától IV. Károly haláláig terjedő 918 esztendő alatt uralkodó 52 magyar király közül azokat gyűjtöttük egybe, akiket a művész bajusszal festett meg.


Bajusz, a magyar irodalomban

Greguss Ágost írja a magyar bajuszról 1853-ban: "a bajusz a magyar ember által még most is mint sajátságos megkülönböztető jel becsületben tartatik s melynek viselése - szakál nélkül - talán Magyarországból terjedt ki a többi Európára ".


Szulovszky János: Szőrtörténelem

In.: História 1996/01  

Bozontos haj, bokros, egymásba kuszálódó bajusz, szakáll, valamint állatbőr lebernyeg és a kézben egy jókora husáng – így állítják elénk a karikaturisták az ősembert, és mi is hajlamosak vagyunk előítéleteinket visszavetíteni a múltba, a jólápoltság csupaszra borotvált arcú, napjainkban is domináns ideájának őskorba visszavetített ellentétével felruházni az oly ködbe veszően távoli kor emberét. Pedig már az ősember sem hagyta feltétlenül elburjánzani szőrzetét. Erről tanúskodnak a barlangrajzok, e célt szolgálták az éles obszidiánpengék.


Plohn József: Negyvennyolcas honvédportrék

Plohn József hódmezővásárhelyi fotográfus 1903-ban felkereste és műtermében kamerája elé ültette a város 1848-49-es szabadságharc veteránjait. 154 idős egykori szabadságharcos földműves, jobbágy, cseléd vagy mesterember hiteles arcvonásait őrizték meg az üveglemezek.

Plohn József: Negyvennyolcas honvédportrék


Bajuszomra mondom!

Sok bajuszos szólás-mondás, közmondás mára, a bajuszdivat változásával feledésbe megy. Nem hagyjuk, összegyűjtjük és közreadjuk azokat, a bajusz anekdotákkal és igaz történetekkel együtt.

Járomi Zsolt
Kiss Mátyás fafaragó
Szabó SándorSzentpétery István - koronaőrSzilágyi Péter - alapító tagVarga Mihály, Kunsági Bajuszkirály, dudás és mesemondó, BugacAmbrus Kristóf, Kunsági Bajuszkirály, EB 2. , gólyalábas, Sátoraljaújhely Gulyás László vándormuzsikusBóta András, EB. 2. hagyományőrző huszárCsepin Péter hö.huszárSzabó Vata Mezőföld szabad hajdújaPavuk LászlóGerencsér ZsoltHajda ZsigaZsolnai GáborBalanyi ZsoltRajnai DonátSzentpály ImreMudry PéterBajkai IstvánSimándi LászlóBenis MiklósKádár FerkóSólyom FerencMagi Imre
Papp Ernő
Jánváry Zoltán
Balog Ádám
Fejér Imre
Jakab Zsolt
Rácz Kristóf László
Hamar József