Türr IstvánMadách Imre íróKós Károly építész, íróMikszáth Kálmán író, képviselőKardos János hortobágyi számadó csikósMóricz Zsigmond íróRózsa Sándor betyárKocsis Antal gazdálkodó, Szany.Kun gazdaPuskás TivadarFazekas MihályKrúdy Gyula


A bajusz teremtéstörténete

„Mikor az Úristen Ádámot mög Évát mögteremtötte, Éva annyira haladt, hogy mindég versölt, vagyis versengött Ádámmal. Ez Ádámot nagyon bántotta. Az Úristen már nem győzte hallgatni a versölgésüket, odaröndölt egy dungót nekik. A dungó Ádám óra alá szállott. A dungó mögcsípte, odakapott, bajusz nyőtt a helyin. Jaj mi van neköd az órod alatt? — kérdözte Éva. Éva aztán a tűkörbül is mögmutatta. Ádám erre azt mondta : no látod, ezt az Úristen röndölte, hogy mindég a bajusszos parancsol annak, akinek bajussza nincsen. Éva aztán így mögadta magát."
Egyházaskéri monda, lejegyezte Kálmány Lajos

Die Schöpfungsgeschichte des Schnurrbartes

Als Gott Ádám und Éva schuf ist Eva so weit gekommen, dass sie ständig mit Ádám wetteiferte. Das verdross diesen aber sehr.Der liebe Gott konnte diese Wetteiferei nicht mehr hören und schickte eine Hummel zu ihnen. Die Hummel ließ sich unter Adams Nase nieder. Sie stach ihn, er schlug dorthin, und dort wuchs ein Schnurrbart.
Oh, was hast du dort unter deiner Nase? fragte Éva. Éva hat das Ádám im Spiegel gezeigt. Ádám sagte darauf . siehst du, das hat der liebe Gott geregelt, dass der Schnurrbärtige demjenigen, der keinen hat. Éva hat nachgegeben.
Ein Legende von Egyházaskér von Lajos Kálmány notiert.


Bálint napok - 2011

A Bálint név az Árpádkor óta él hazánkban ebben a formában. A XVI. században volt a legnépszerűbb keresztnév. Enyingi Török Bálint (1502-1550) nevére az Egri csillagokból emlékezhetünk, a isztambuli Héttorony börtönben halt meg. Balassi Bálint (1554-1594) a reneszánsz legnagyobb költője volt, őt az esztergomi csatában egy török ágyugolyó sebezte halálra.
Tiszteletükre február 13-án Salföldön harmadik alkalommal rendez török-magyar harci játékot Somogyi Győző, Várpalotán, a Thury várban pedig Csepin Péter szervez Balassi Bálint Konferenciát a hódoltság kori katonai hagyományőrzésről.


Székely lófő vitézek középkori kályhacsempéken

Bajuszos, szakállas székely nemesek és lófők elevenednek meg a székelykeresztúri középkori nemesi udvarházak ásatásai során feltárt és rekonstruált 16. századi kályhacsempéken. A határőrző székely könnyűlovas főemberek kistermetű lovakon ülnek, a lovakon díszes nyeregalátét, szügyelő és farmatring van. Egyik kezükben zászlós kopja vagy az egyenes hegyes tőr, a másikban a szár és tárcsapajzs. A vitézek rövid dolmányt és némelyik mellvértet visel, csizmájukon hatalmas sarkantyú van. Az utolsó csempén a nagybajuszú Sámson küzd az oroszlánnal.


Mit Schnurrbarth und Barth sind die Sekler Adligen und Rittern lebendig auf den - aus der XVI. Jahrhundert stammende und rekonstruierte - Kachelofenfliesen, die aus Aufdeckungen der Sibenbürgischen Székelykeresztúr gefunden waren in ehemaligen Mittelalterlichen adligen Hofhausern. Die Grezwchende szekler waren leichritter hauptmaenner sasen auf kleinen Pferden auf denen geschmückten Decken unter der Sattel und ebenso geschmückten leder tragen vorne und hinten. In der einen Hand Spies mit Fahnen oder ein spiziges Speer, in dem Anderen der Staengel und ein Rundes Schild. Die kaempfer trugen kurze Dolmány, einige Brustpanzer und auf ihren Stiefel riesiges Sporen.


Bajusz pásztorfaragásokon

Valóságos bajusz ármádia látható a 19-20. századi alföldi, somogyi vagy bakonyi pásztorfaragásokon . A spanyolozással készült miniatúrák, a sótartók, tükrösök és borotvatokok életképeinek férfi alakjai: pásztorok, betyárok, zsandárok és muzsikusok, szinte kivétel nélkül hatalmas bajuszt viselnek.


John Paget angol utazó a magyarok bajuszviseléséről

John Paget, azaz a magyar hazafivá és mintagazdává lett angol származású Paget János , orvosi tanulmányokat folytatott szülőhazájában, majd miután feleségül vette báró Wesselényi Polixénát, beutazta Magyarországot és Erdélyben telepedett le. Megtanult magyarul és bajuszt növesztett . Széchenyi barátja volt és Bem tábornok szárnysegédjeként részt vett az erdélyi honvédő harcokban. A számos kiadást megért, először 1839-ben Londonban megjelent Magyarország és Erdély című 900 oldalas korszakos útleírásában olvashatunk a magyar bajuszviseletről is.


Magyar huszárok, magyar bajusz egy francia honlapon

A félelmetes és rendkívül eredményes ősi magyar könnyűlovas katonát Mátyás király idejétől nevezik huszárnak . A magyar eredetű huszárság a XVIII-XIX. században egész Európában, sőt a világ egyéb részein is elterjedt és ez a csapatnem a II. világháborúig fennállt. Így lett a magyar huszár a többi hungarikum - mint a csákó, vitézkötés, mente és szablya - között a jellegzetes magyar bajuszviselet elterjesztője Franciaországtól Japánig, Algériától Mexikóig. Ez a magyar huszárbajusz hírnév, bár eredete mára feledésbe ment, adhatta az ötletet az 1990-es években az első nemzetközi bajusz és szakáll versenyek szervezőinek, hogy a legnagyobb, legdúsabb bajuszok versenyszámát magyar bajusz kategóriának nevezzék el.


Betlehemi Ünnep

Lucza Gyula és Dörner György vezetésével a karácsony előtti napon immáron második évtizede egy kis bajuszos csapat járja végig az etyeki és budapesti baráti családokat, hogy egy ősi betlehemes pásztorjátékkal hirdessék a karácsonyi örömhírt: megszületett a Megváltó!


Kádár Ferenc vándorfotográfus , vásári fényképész és néprajzi képeslapok kiadója, terjesztője. Képeslapjai a többnyire bajuszos őseink iránti tiszteletet, hűséget és az általuk képviselt emberi tartás iránti csodálatot sugallják, tanítják.


Még az angyalok is bajuszt viselnek 

Nagy Zoltán Sárszentlőrincen élő fazekas, népi keramikus mester évezredek magyar formavilágát megjelenítő kályhacsempéin, kerámiaképein. Mintha Benedek Elek meséskönyvét látnánk agyagba karcolva, mázazva: huszárok, betyárok, szántóvetők, sárkányok, kentaurok, mesebeli szörnyek és bajusz, bajusz, bajusz minden mennyiségben.


Krúdy Gyula: A bajuszpedrő románc, vagy egy képviselő újítása a bajusz-viseletben (1932). Félre bajusz csókot kapsz! - mondták még egy évtized előtt is a lelkesebb honleányok a lombosabb, a béke tunya éveiből, vagy a háború viszontagságaiból maradt bajuszoknak. De mit mondhatnak most, például Meskó Zoltán képviselő legmaibb bajusz-divatjához: a félig meddig csökevény szőrhagymákból konstruált...
Tovább

Kiss Mátyás fafaragó
Szabó SándorSzentpétery István - koronaőrSzilágyi Péter - alapító tagVarga Mihály, Kunsági Bajuszkirály, dudás és mesemondó, BugacAmbrus Kristóf, Kunsági Bajuszkirály, EB 2. , gólyalábas, Sátoraljaújhely Gulyás László vándormuzsikusBóta András, EB. 2. hagyományőrző huszárCsepin Péter hö.huszárSzabó Vata Mezőföld szabad hajdújaPavuk LászlóGerencsér ZsoltHajda ZsigaZsolnai GáborBalanyi ZoltánBalanyi ZsoltRajnai DonátSzentpály ImreMudry PéterBajkai IstvánKulcsár LászlóJáromi ZsoltSimándi LászlóBenis MiklósKádár FerkóSólyom FerencMagi Imre
Papp Ernő
Jánváry Zoltán
Balog Ádám
Fejér Imre
Jakab Zsolt
Rácz Kristóf László
Hamar József