Türr IstvánMadách Imre íróKós Károly építész, íróMikszáth Kálmán író, képviselőKardos János hortobágyi számadó csikósMóricz Zsigmond íróRózsa Sándor betyárKocsis Antal gazdálkodó, Szany.Kun gazdaPuskás TivadarFazekas MihályKrúdy Gyula

feszt_2010_info

 


2010. május 22.       

NEMZETKÖZI BAJUSZVERSENY ÉS KUNSÁGI BAJUSZKIRÁLY VÁLASZTÁS

 

A hivatalos bajuszverseny előtt a gyerekeknek hirdetünk versenyt, egy kategóriában:

GYEREKBAJUSZ: - ragasztott, festett vagy rajzolt bajusz azoknak, akiknek még nem nőhet igazi bajszuk.

A NEMZETKÖZI BAJUSZVERSENY KATEGÓRIÁI

1. TERMÉSZETES MAGYAR BAJUSZ
- a szőrzet csak a felsőajkon, az ajakcsücsöktől legfeljebb 1,5 cm-re nőhet
- a bajusz lehet felfelé ívelő, egyenes, vagy enyhén lefelé hajló
- természetes bajusz, segédanyag használata nélkül
- elsődleges bírálási szempont a magyar bajuszhagyományok követése
- a nemzetközi versenyek természetes bajusz kategóriája

   

2. KIFENT MAGYAR BAJUSZ:
- a szőrzet csak a felsőajkon, az ajakcsücsöktől legfeljebb 1,5 cm-re nőhet
- a bajusz lehet felfelé ívelő, egyenesre húzott, vagy enyhén lefelé hajló
- segédanyaggal formázott bajusz
- elsődleges bírálási szempont a magyar bajuszhagyományok követése
- a nemzetközi versenyek magyar bajusz kategóriája

 

3. CSÜNGŐ BAJUSZ:
- a szőrzet a felső ajkon és az ajakcsücsöktől lefelé nőhet
- a bajusz kétoldalt lefelé konyuló vagy csüngő
harcsa, rozmár és kínai bajusz

  

4. VENDÉG BAJUSZ:
- a nemzetközi bajusz versenyek angol, dali és birodalmi bajusz kategóriái
- a bajusz a felső ajkon a szájszegletig nő, formázó segédanyag használata jellemző és megengedett
- angol bajusz: két oldalra egyenesen kifent hosszú bajusz
- dali bajusz: felfelé kanyarított hosszú, vékony bajusz, Salvatore Dali után szabadon
birodalmi bajusz: felfelé kanyarított dús bajusz, a'la Vilmos császár

  

5. BAJUSZ RÉSZLEGES SZAKÁLLAL:
- a szőrzet a felső ajkon és az állon nőhet
- a bajusz karakteres, ívelt és hangsúlyos, az állszakállba nem beolvadó
- a nemzetközi természetes vagy formált bajusz kecskeszakállal és a muskétás bajusz kategóriák
- formázó segédanyag használata megengedett

 

6. BAJUSZ TELJES SZAKÁLLAL
- teljes arcszőrzet, az arc sehol sem borotvált
- a bajusz hangsúlyos, karakteres, formázott, a szakállal nem egybeolvadó 
- nemzetközi természetes szakáll formázott bajusszal, garibaldi és verdi szakáll
- segédanyag használata megengedett

7. BAJUSZAKROBATIKA, BAJUSZ SZOBRÁSZAT: 
- tetszőleges formájú arcszőrzet, minden, ami az előző kategóriákba nem sorolható
- a hangsúlyos bajusz karakter
- a nemzetközi szabad stílusú bajusz, részleges szakáll és teljes szakáll kategóriák

A versenybíróság fenntartja a jogot, hogy a helyszínen a jelentkezők létszámának figyelembe vételével egyes kategóriákat össze- vagy visszavonjon.

KUNSÁGI BAJUSZKIRÁLY VÁLASZTÁSA

A bajuszverseny legszebb magyar hagyományú bajuszát viselő versenyzője egy évig viseli a Kunsági Bajuszkirály címet. A bajuszkirály választáson a magyar bajusz kategóriák helyezettjei és a korábbi évek három bajuszkirálya vehet részt. A zsűri tanácskozás után egyhangú döntéssel választja és hirdeti ki 2010 Kunsági Bajuszkirályát.

A Kunsági Bajuszkirály esküje: Én…………. …………………..2010 Kunsági Bajuszkirálya esküszöm, hogy bajuszomat álló esztendeig jó karban megtartom és arcom többi részét rendszeresen borotválom. Királyságom alatt a magyar bajuszhagyományok követését hirdetem. Isten engem úgy segéljen!

ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI ÉS A ZSŰRI

A bajuszversenyre mindenféle bajusszal be lehet nevezni. A bajusz mellett (ill. alatt) szakáll viselése megengedett, de a hangsúly a bajuszon van: a bajusz minden előtt /Deák Ferenc után szabadon/! A zsűri a bajusz fesztávolsága mellett annak tömöttségét, formáját, egyéniségét, karakterét és arányosságát együttesen értékeli. Figyelembe veszi az egész arc, fizimiska és a viselet összhangját. A zsűritagok döntéseiket komolyan és mély felelősségtudattal, de szabadon és szubjektíven hozzák.

1. Délelőtt minden versenyző az előzsűri elé járul és bejelenti, hogy melyik kategóriában kíván indulni. A versenyzők maguk határozhatják meg, hogy melyik kategóriában illetve osztályban indulnak, de az előzsűri módosíthatja azt, amennyiben a bemutatott szőrzet nem felel meg az előírásoknak. Ez egyben a nevezés a versenyre, a nevezési díj: 2500,- Ft (csak bajuszos bankjegyet fogadunk el, az ezres mellőzendő).

2. A bajuszversenyen az egyes kategóriák résztvevői csoportosan lesznek bemutatva, majd egyesével járulnak a zsűri elé.

3. A zsűri hét tagból és egy jegyzőből áll. Minden zsűritag 5 és 10 pont között adhat pontot, fél pont használatra megengedett. Egy zsűritag egy kategóriában csak egyszer adhat 9-est, 9,5-est és 10-est. A legmagasabb és legalacsonyabb pont nem számít be a jelölt összesített pontszámába. Az első, második és harmadik helyezést tisztán, pontkülönbséggel kell eldönteni. Holtverseny esetén a zsűri újra pontoz. A jegyző rögzíti a pontszámokat, ellenőrzi a zsűrit és összesíti a pontokat.

4. A zsűri döntései ellen fellebbezni nem lehet, bármilyen tiltakozás a versenyből való kizárást vonja maga után.

5. Minden kategória első három helyezettje díjat kap.

ZSŰRI TAGJAI

Zsűri elnök: Pápai Antal – Toni Pápai

Tagok: Deák Emese művészeti tanácsadó Kemendy Ágnes néprajzos, bajuszpedrő készítő Kövesdy Zsuzsanna, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztője Mészáros Márta néprajzos muzeológus Molnár István festőművész Korom Gyula fodrászmúzeum tulajdonos Somogyi Győző festőművész

Igazlátó-jegyző: Sashegyi József

______________________________________________________

IV. MOUSTACHE FESTIVAL OF THE KUNSAG 
22. May 2010.

Before the serious one we start with the competition of drawn, paited or sticken moustaches for children 

CATEGORIES OF THE INTERNATIONAL MOUSTACHE COMPETITION 

In the Moustache Competition the importance of the view of the facial hair grown on the upper lip is primary even in the beardy cathegories. The use of moustache wax, hair lack or other cosmetics are generaly alowed exept the Natural Hungarian Moustache category. Unnatural hair colour, false facial hair, hair extensions and any form of hair pins are forbidden.


1. NATURAL HUNGARIAN MOUSTACHE: 
hairs grown only on the upper lip, max. 1,5 cm beyond the lipcorner
- the 'stache can curve up, or be pulled strait or slightly weeping
- the use of stiling material is not allowed
- the international natural moustache category

   
2. WAXED HUNGARIAN MOUSTACHE 

hairs grown only on the upper lip, max. 1,5 cm beyond the lipcorner
- the 'stache can curve up, or be pulled strait or slightly weeping
- stiling material is used
- the international Hungarian moustache category

 
3. DROOPY-FLOPPY-WEEPING MOUSTACHE: 
hairs grown on the upper lip and under the lipcorners
- the tips look, weep or hang down
catfish, walrus, horseshoe moustaches

  
4. GUEST MOUSTACHES:

- like the international English, Chinese, Dali or imperial (both) categories

   
5. MOUSTACHE WITH GOATEE:

- hairs grown on the upper lip and the chin
- the moustache is styled, caracteristic & unintegrated
- international categories: gothee and muskateer

  
6. MOUSTACHE WITH BEARD:

- styled, formed, caracteristic moustache with berd on chin & cheeks & sideburnes
- international categories: verdi, garibaldi and natural beard with styled moustache

7. FREE STYLE – FACIAL HAIR SCULPTURE: 
- what ever is immaginable sculptured of own facial hair
- the main judging viewpoints are: moustache and tradition

THE MOUSTACHE KING OF KUNSAG 2010

The man who wears the most beautiful and harmonic and traditional Hungarian moustache. The jury will choose among the first three of the two Hungarian moustache categories and the three former moustache kings. 

 THE JUDGING AND THE JURY 

Judging and the jury will be very similar to the international practice.

1. In the morning of the competition, each competitor will attend a 'pre-judging' where the intended category is confirmed (11 – 13 AM). Entry fee is 2500 HUF, notes with moustache are accepted. 
2. The participants of each class will be presented in a group on the stage, then individually to the jury. The jury consists of seven persons who will give their votes in secret.
3. Each jury member will give a score of between 5 and 10 points to each entrant. Half points are possible.
4. The points 10, 9.5 and 9 can only be given once by each judge in each category.
5. The highest and lowest points for each entrant will not be included in the total score.
6. The positions first, second and third must be decided clearly. In the event of equal scores, a second vote will be conducted.
7. Protest of any decisions of the judges will incur disqualification from the competition.
8. The three winners of each cathegories will receive a prize.
9. The Moustache King of kunsag 2010 will be anounced by the President of the Jury, and will receive a special prize.

Járomi Zsolt
Kiss Mátyás fafaragó
Szabó SándorSzentpétery István - koronaőrSzilágyi Péter - alapító tagVarga Mihály, Kunsági Bajuszkirály, dudás és mesemondó, BugacAmbrus Kristóf, Kunsági Bajuszkirály, EB 2. , gólyalábas, Sátoraljaújhely Gulyás László vándormuzsikusBóta András, EB. 2. hagyományőrző huszárCsepin Péter hö.huszárSzabó Vata Mezőföld szabad hajdújaPavuk LászlóGerencsér ZsoltHajda ZsigaZsolnai GáborBalanyi ZsoltRajnai DonátSzentpály ImreMudry PéterBajkai IstvánSimándi LászlóBenis MiklósKádár FerkóSólyom FerencMagi Imre
Papp Ernő
Jánváry Zoltán
Balog Ádám
Fejér Imre
Jakab Zsolt
Rácz Kristóf László
Hamar József